Ondersteuning

Technisch beheer van uw zakelijk vastgoed.

Wash & Shine Building Services b.v. heeft jarenlange ervaring in het beheer van zakelijk vastgoed. Kantorencomplexen, fabriek- en bedrijfshallen;
we ondersteunen u in het volledige onderhoud! Voor het zakelijk vastgoed houden we ter degen rekening met specifieke installaties en gebouwgebruik. Ook kijken we met u naar de mogelijkheden om onderhoud en energiebeheer in een optimale duurzame cyclus te brengen, onder meer met de mogelijkheden van bijvoorbeeld de investeringsaftrek.

Technisch beheer.

Wash & Shine Building Services b.v. beschikt over een team van zeer ervaren technische medewerkers die iedere dag bezig zijn met het technische beheer van vastgoed. Door het opstellen van goede onderhoudsplannen en het permanent volgen van de staat van onderhoud van het gebouw zorgen wij ervoor dat uw onroerend goed haar waarde behoudt of zelfs vergroot.

De belangrijkste werkzaamheden betreffen:

 • Opstellen compleet onderhoudsbeleid
  Opstellen, bewaken en uitvoeren van meerjarige onderhoudsplannen
  Technische opname bij de start van het (volledig/deels) beheer
  Periodieke her-inspecties
  Investeringsbegeleiding
  Klachten-intake en klein dagelijks onderhoud
  Uitbesteden van en controle op het schoonhouden van het gebouw
 • Onderhoud plannen en offerte begeleiding.

  Wij vertalen het vastgestelde onderhoudsbeleid in meerjarenplannen. Hierin staan precies omschreven welke onderhoudswerkzaamheden in de loop van de tijd moeten worden uitgevoerd en wat de kosten er van zijn. De meerjarenplannen worden door ons in jaarplannen tot in detail uitgewerkt. Jaarlijks stellen wij door middel van een her-inspectie vast of de meerjarenplannen nog actueel zijn en/of dienen te worden aangepast. Vervolgens maken we bestekken en vragen we meerdere offertes bij uitvoerende bedrijven aan.

Technische opname.

We beginnen onze beheeractiviteiten altijd met het opstellen van een meer-jaren onderhoudsplan. In detail en op deskundige wijze nemen we de staat van het onderhoud van het gebouw en (beperkt) de technische installaties op. Samen met het vastgestelde onderhoudsbeleid is deze opname de basis voor het technisch beheer.

Energiebesparing.

Uiteraard wordt bij al het planmatige onderhoud bekeken of er duurzaam geïnvesteerd kan worden, welke investeringen kunnen leiden tot lagere onderhoudskosten en energieverbruik. Een beter milieu begint bij uzelf! Wij ondersteunen u bij dit onderzoek, doen navraag naar subsidies en zullen voor u als VvE trachten het beste resultaat te bereiken.

Klachten-intake en klein dagelijks onderhoud.

Voor het aannemen en afhandelen van onderhoudsklachten en ander dagelijks onderhoud zijn we 24 uur per dag bereikbaar. Wij geven vooraf geselecteerde aannemers opdracht tot het uitvoeren van onderhoud en controleren hun activiteiten. Kijk op onze website voor Property Beheer (Joosten beheer bv) voor meer informatie over het professioneel beheren van uw vastgoed.