Gevelonderhoud

Het aanzicht van de gevel bepaalt in hoge mate de eerste indruk van een gebouw. Minerale ondergronden hebben de eigenschap om door weers- en milieu-invloeden te vervuilen zodat het door de ontwerper beoogde aanzicht van de gevel sterk kan verslechteren. In het verleden werd deze vervuiling verwijderd door toepassing van chemicaliën, met alle gevolgen van dien. De toegepaste chemicaliën (vaak zuren of alkaliën) betekenden een aanslag op het milieu, de gezondheid van de verwerker en brachten vaak schade toe aan de gevel zelf. Ook het stralen van gevels met een hard en scherp straalmiddel onder hoge druk heeft nogal wat schade aan gevels veroorzaakt. 

Wash & Shine Building Services b.v. heeft meer dan 20 jaar ervaring met het reinigen van gevels en heeft een aantal reinigingsmethoden ontwikkeld die minder belastend zijn voor zowel het milieu, gevel en als verwerker.

Easy-to-clean/ zelfreinigend

Easy-to-clean-eigenschappen

Door de structuur van de op Nano gebaseerde coatings kunnen vervuilingen en vocht niet meer hechten aan de behandelde oppervlakken. De coatings zijn extreem oleofoob en hydrofoob. Doordat deze vervuilingen niet meer aanhechten zijn behandelde oppervlakken zeer eenvoudig en met milde reinigingsmiddelen schoon te houden.

Zelfreinigende eigenschappen

Bij toepassing op glas kunnen zelfreinigende eigenschappen worden gecreëerd door het zogenaamde fotokatalytische effect. Hierbinnen herkennen we een tweetal eigenschappen: 

1. UV-licht: ook op de meest bewolkte dagen is er nog licht in overvloed aanwezig, hetgeen de ondergrond activeert en een reactie aan gaat met het organisch vuil en de natuurlijke aanslag. Door het oxidatieproces hecht het niet langer aan de ondergrond, lost het op en verdampt.

2. De hydrofiele eigenschap: de ondergrond trekt water aan, dat vervolgens van het oppervlak trekt zonder dat er druppelvorming optreedt. Zo kunnen stof en vuil bij normaal regenachtig weer gemakkelijk worden weggespoeld. Omdat het fotokatalyseproces voortdurend actief is zullen zelfs hardnekkige afzettingen (vogelpoep of hars van bomen) uiteindelijk worden afgebroken en van de ondergrond aflopen. Om dit proces tijdens drogere perioden te versnellen kan de ondergrond simpelweg met schoon water worden afgespoten of afgesponst.

Zie Chemtec voor meer informatieNano