Gevelreiniging

Reiniging en bescherming van gevels gebeurt over het algemeen omwille van de
levensduurverlenging van het bouwwerk en om esthetische redenen. Nieuwe gevels
worden gereinigd voordat het gebouw wordt opgeleverd; oudere gevels doordat
vervuiling, zout-uitbloeiïngen, alg- en mosgroei en dergelijke tot schade hebben
geleid of kunnen gaan leiden. Uit een onderzoek van Prof. Ir. P.C. Krijger is gebleken,
dat van bekende bouwschadegevallen 40% vocht als oorzaak heeft. Het tegengaan van vocht
in de gevelconstructie, bijvoorbeeld door hydrofobering, behoort tot één van de
belangrijkste beschermingsmethoden.